Drevene-erby-sochy-umeleckesochy.sk

Erb sa v európskej tradícii považuje za trvalé znamenie umiestnené na štíte. Jeho používanie sa historicky spája s existenciou rytierskeho stavu, prípadne symbolizuje jednotlivca, skupinu či fyzické miesto – mestá, krajiny a podobne. Táto tradícia vznikla niekedy počas stredoveku a bola spojená s nosením štítu a symboliky na jeho ploche. Erby údajne vznikli počas druhej krížovej výpravy.

Pôvodne slúžili pravdepodobne ako rozpoznávací znak jednotlivých bojovníkov. Erb na pečati tiež slúžil ako podpis. Držiteľ erbu dostával väčšinou od panovníka listinu, ktorej súčasťou bol aj slovný opis štruktúry erbu.

Drevené erby sú už len akási zmiešanina tradícií minulosti, s moderným poňatím voľnej drevorezby. Môžete si prelistovať našu ponuku ale nebránime sa ani požiadavkám o vlastný erb, či drevorezbárske spracovanie existujúceho erbového štítu. Posilnite svoju rodovú hrdosť a zamyslite sa, aké symboly by mal váš erb obsahovať. Bude to bojovo ladený, agresívny erb plný zbraní a šeliem? Alebo by sa vám na ňom viac hodili užitočnejšie nástroje a majestátnejšie zvieratá? Je to len na vás a vašom odhade.

Neboli nájdené žiadne produkty zodpovedajúce vášmu výberu.