www.umeleckesochy.sk

Predávajúci: Umelecké Sochy Kontakt
DISPLAYS s.r.o.
Robotnícka 316,
017 01 Považská Bystrica

IČO: 51 164 426

DIČ: 2120614870

Neplatca DPH.

Spoločnosť DISPLAYS s.r.o je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiely Sro, v vložke číslo 35463/R

(Ďalej iba „predávajúci“ alebo „DISPLAYS, s.r.o.“)

Kontaktné údaje:

DISPLAYS, s.r.o.
E-mail : info@umeleckesochy.sk
Mobil: +421 907 773 049
Adresa (poštová aj fakturačná): DISPLAYS s.r.o. Robotnícka 316, Považská Bystrica 01701 , Slovensko

Pracovná doba:

Po-Pia 9:00-16:00 ( obed 12-13:00)

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Zodpovedná osoba: Mgr. Radomír Košař

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 2201305934/8330 Fio Banka
Účet v tvare IBAN: SK4583300000002201305934
SWIFT: FIOZSKBAXXX

Orgán dozoru a dohľadu
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59,911 01 Trenčín
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 046/5422 771
fax č.: 046/5420 685